Угода користувача та політика конфіденційності

Постачальник послуги користування віртуальною платформою Peopleforce з надзвичайною відповідальністю ставиться до збереження конфіденційності інформації та отриманих персональних даних та вчиняє всі заходи, необхідні для гарантування їх безпечного збереження. Ця політика конфіденційності регулює відносини між Постачальником послуг та Користувачем щодо режиму використання конфіденційної інформації та персональних даних, порядок їх отримання, захисту, обробки, передачі та видалення, та є невід’ємною частиною Договору надання послуг користування віртуальною платформою Peopleforce.

В цій Політиці конфіденційності вживаються наступні терміни в таких значеннях:

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Конфіденційна інформація – відомості або дані, що визначені як конфіденційні та отримані Постачальником послуг та Користувачем одна від одної в процесі надання послуг користування віртуальною платформою People Force;

Імпорт даних – внесення даних, наданих Користувачем,  до платформи People Force; 

Хмарні носії інформації– захищені хмарні сховища для зберігання даних, де дані зберігаються на численних розподілених у мережі серверах на території країн Европейського Союзу; 

Згода на передачу даних – чітко визначена згода власника даних або законного та уповноваженого користувача таких даних на їх передачу, виражена, в тому числі, шляхом прийняття цих умов та оформлення замовлення на користування віртуальною платформою Peopleforce. 

General Data Protection Regulation – (GDPR, Regulation (EU) 2016/67), частина законодавства Європейського Союзу, що стосується захисту персональних даних осіб в межах ЄС та Європейської економічної зони. 

Постачальник послуг дотримується стандартів ISO 9001 та General Data Protection Regulation під час роботи з персональними даними та конфіденційною інформацією. 

На відносині між Постачальником послуг та Клієнтом поширюється дія законодаства України та інших країн там, де це є обов’язковим. 

Користувач підтверджує свою згоду на дотримання умов цієї Політики конфіденційності шляхом прийняття всіх її умов та оформлення замовлення на користування віртуальною платформою Peopleforce.

Погодження цієї політики конфіденційності є обов’язковим для отримання права доступу до користування сервісом, та вважається добровільною згодою на передачу та обробку персональних даних та конфіденційної інформації відповідно до цих умов та Договору надання послуг користування віртуальною платформою Peopleforce.

Гарантії

Постачальник послуг та Користувач зобов’язуються дотримуватись режиму конфіденційності всіх даних, отриманих у зв’язку з наданням послуги користування віртуальною платформою Peopleforce.

ВІДПОВІДНІСТЬ GENERAL DATA PROTECTION REGULATION *

Постачальник послуг відповідає вимогам GDPR, зокрема:

  • Не використовує персональні дані з метою іншою, ніж описано в цій Політиці конфіденційності та Договорі надання послуг користування віртуальною платформою Peopleforce.
  • Чітко ідентифікує отримані персональні дані;
  • Контролює наявність згоди на отримання та обробку персональних даних;
  • Забезпечує можливість повного видалення персональних даних;
  • Деперсоналізує дані для їх подальшого використання Постачальником послуг;
  • Гарантує відповідність приписам GDPR всіх суб’єктів, що мають доступ до персональних даних;
  • Не отримує та не обробляє персональні дані про етнічну або національну приналежність, філософські, релігійні або політичні погляди, медичні та інші дані з особливим режимом доступу та зберігання;
  • Зберігає дані на захищених носіях інформації, що відповідають вимогам GDPR.

Джерела отримання інформації

Постачальник послуг отримує інформацію від Користувача в момент формування персонального кабінету Користувача та в процесі використання платформи Peopleforce.

Користувач відповідає за правдивість наданих персональних даних, а також за їх вчасну актуалізацію. Користувач гарантує, що отримав та передав персональні дані законно та на підставі достатньої згоди та дозволу власника таких даних. Постачальник послуг має право вимагати підтвердження правдивості таких даних та достатності згоди власника персональних даних.

Мета отримання інформації

Постачальних послуг може використовувати персональні дані з наступною метою:

Надання послуг,

Маркетингові цілі,

Надання технічної допомоги.

Імпорт даних

Постачальник послуг гарантує збереження таких даних у відповідності до цієї Політики конфіденційності. Одразу після отримання, дані, внесенні Користувачем, переностяться для зберігання у віддаленні хмарні носії інформації, та не можуть бути використані Постачальником послуг. 

Треті особи

Постачальник послуг може надавати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам за прямим дорученням Клієнта (наприклад, з метою інтеграції платформи з іншими сервісами). В такому випадку, Постачальник послуг не несе відповідальності за збереження таких даних та не може гарантувати дотримання спеціального режиму такої інформації. 

 Постачальник послуг може розкривати конфіденційну інформацію та персональні дані третім особам виключно з метою надання послуг Користувачу, що містить випадки залучення сторонніх спеціалістів, підключення стороннього програмного забезпечення. В такому випадку, Постачальник послуг несе відповідальність за дії таких третіх осіб як за свої власні. Використання персональних даних здійснюється лише відповідно до професійних чи службових або трудових обов’язків таких осіб. Ці треті особи зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Користувач шляхом прийняття умов цієї політики надає свою згоду на таку передачу інформації третім особам.

Інформація також може надаватись правоохоронним та іншим державним органам в разі, якщо таке розкриття є обов’язковим, та на підставі належного запиту, про що Постачальник послуг негайно повідомляє Користувача.

Відкликання згоди на передачу та обробку інформації

Користувач в будь-який момент має право відкликати свою згоду на передачу та обробку персональних даних. В такому разі, Постачальник послуг зобов’язаний вчинити всі залежні від нього дії по видаленню/передачі Користувачу персональних даних та вчинити всі дії, необхідні для безперебійного надання послуги Користувачу. Водночас, в такому випадку, Постачальник послуг не несе відповідальності за якість та безперебійність надання послуг.

Захист інформації

Постачальник послуг гарантує забезпечення захисту персональних даних та конфіденційної інформації від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних, не передбаченого умовами цієї політики.

Постачальник послуг використовує виключно безпечні та захищені ресурси для зберігання конфіденційної інформації та персональних даних, включаючи хмарні носії інформації.

Порядок внесення змін до цієї політики

Постачальник послуг має право змінювати умови цієї політики, про що повідомляє Користувача не пізніше ніж за один календарний місяць до моменту початку дії таких змін.